Monday, February 27, 2012

...Memories

I went to BRACELONA last summer =) The capital of chocolate. I wanna go back ! Here are some beautiful moments.

Minulé leto som bola V Barcelone =) V hlavnom meste čokolády. A chcem ísť späť! Tu sú niektoré nádherné momenty.

Sunday, February 26, 2012

Fuchsia inspiration

As I promised, here are some of the shades of bright colour lipsticks I have from Avon. My collection is still growing. This time I was inspired by beautiful flower FUCHSIA.

Ako som sľúbila, tu sú ďalšie odtiene pestrých farieb rúžov, ktoré mám z Avonu. Moja kolekcia ešte stále rastie. tentokrát som sa inšpirovala krásnym kvetom, Fuchsiou. 

First shade I used is called SEDUCTIVE VIOLET, Avon Colordisiac. I love this shade. It´s more plum than the similar shade Temptress which I showed you at the begining of my bloging. It supposed to be matte but these matte lipsticks may cause that your lips are dry, so I used lipbalm before aplying this lipstick. This shade is very elegant. To compare I took photo of seductive violet(on the left) and temptress (on the right) to see the difference.

Prvý odtieň, ktorý som použila sa volá SEDUCTIVE VIOLET, Avon Colordisiac. Zbožňujem tento odtieň. Je viac slivkový ako podobný odtieň Temptress, ktorý som Vám ukázala na začiatku blogovania. Má to byť matný rúž, ale tieto matné rúže vysušujú pery, takže som použila balzam na pery, predtým než som aplikovala rúž. Tento odtieň je veľmi elegantný. Na porovnanie som odfotila seductive violet (vľavo) a temptress (vpravo), aby ste videli rozdiel.
Next shade I absolutely love is called FUCHSIA FEVER, Avon Moisture Seduction. It has little pink sparkles inside, the color is just amazing and this lipstick is very moisturising. It has the same effect as aplying a lipbalm before lipstick. It smells very good. I wear this shade to parties and events, it is perfect for summer but I love to wear it everywhere, it makes me feel good. =)
Ďalší odtieň, ktorý absolútne milujem sa volá FUCHSIA FEVER, Avon Moisture Seduction. Má vo vnútri malé ružové trblietky, farba je úžasná a navyše je tento rúž hydratačný. Má to ten istý efekt, ako nanesenie balzamu pred samotným rúžom. Vonia krásne. Tento odtieň nosím na večierky a je skvelý na leto. Ale rada ho nosím všade, cítim sa v ňom proste fajn =)

Saturday, February 25, 2012

Inspired by Marilyn

Not just Michelle looks great as Marilyn, but also these ladies ;) enjoy!

Nie iba Michelle vyzerá úžasne ako Marilyn, ale aj tieto dámy ;) úžite si to!
Charlize Theron...hard to believe!
naomi watts
christina aguilera
madonna
lindsay lohan
scarlett johansson
drew barrymore
anna nicole smith
nicole kidman
blake lively
angelina jolie

Michelle Marilyn Williams                   I just adore Michelle looking as Marilyn. I didn´t see the movie One week with Marilyn yet, but when I saw these covers from magazines I was amazed. Michelle looks great and I love Marilyn, so I just know this movie will be perfect!
 What do you think?

 Proste obdivujem Michelle ako Marilyn. Ešte som nevidela film Týždn s Marilyn, ale keď som videla tieto obrázky z časopisov, bola som očarená. Michelle vyzerá úžasne a Marilyn zbožňujem, takže proste viem, že tento film bude perfektný!
Čo myslíte?
 
 

Tuesday, February 21, 2012

Fragrances: "The right ones"

I like many fragrances, but not every one of them is right for me. I think a fragrance should match personality. For me is it always a long way to find the right one. I smell dozens of fragrances until I get headache to find one which is perfect for me. And how do I know which is right? I just know it. I feel good with the scent on, I feel like this is what my skin has missed.

Páči sa mi veľa vôní, no nie každá je pre mňa. Myslím si že vôňa by sa mala hodiť k osobnosti. Pre mňa je to vždy dlhá cesta, kým nájdem tú pravú. Ovoniam tucty vôní, kým ma nezačne bolieť hlava, aby som našla tú, ktorá je pre mňa perfektná. A ako viem, ktorá je tá pravá? Proste to viem. S tou vôňou na sebe sa cítim dobre, cítim, akoby som našla niečo čo doteraz chýbalo mojej pokožke.
I´ve bought one magazine and found there a parfume page with new fragrance Bottega Veneta. It is the first fragrance from Bottega Veneta and I fell in love with it.
Website

Kúpila som si jeden magazín a našla som tam parfumovanú stranu s vôňou Bottega Veneta. Je to prvá vôňa tejto značky a ja som sa do nej zaľúbila.

The fragrance is described as a leathery, floral chypre. I prefer these types of scents for winter and fall. This one is exactly the ONE for me. I feel like a real lady, it is glamorous and I feel a little bit vintage in it. It is very remarkable.

Vôňa je opísaná ako kožená, kvetinovo- chýprová. Tieto typy vôní uprednostňujem v zime a na jeseň. Toto je presne TÁ pravá pre mňa. Cítim sa ako skutočná dáma a trochu vintage. Je to veľmi pozoruhodná vôňa.                                                                                            The second fragrance I love is Laugh Often by Reese Witherspoon from Avon. In Avon there are some nice scents for very good price, but when I should buy a fragrance from Avon, it has to take my breath away. And this had. I was totally amazed. It smells like "A cheerful blend of green and white tea leaves brightened with sunny mandarin and pink peony." It is more summer scent but it can be used for whole year, also I did so, because it is amazing and my boyfriend loves it too. I love to laugh and also the scent, so this fragrance is another perfect match to my personality.

Druhá vôňa, ktorú milujem je Laugh Often by Reese Witherspoon z Avonu. V Avone je pár milých vôní, za veľmi dobré ceny, ale keď už si mám kúpiť voňavku z Avonu, musí mi vyraziť dych. A táto vyrazila. Bola som očarená. Vonia ako  "Veselá zmes listov zeleného a bieleho čaju so slnečnou mandarínkou a ružovou pivonkou" . Je to viac letná vôňa, ale podľa mňa môže byť používaná celý rok. Ja som ju tiež používala celý rok, pretože je úžasná a môj priateľ ju zbožňuje tiež. Milujem smiech a tiež túto vôňu, takže táto vôňa je ďalšia v poradí, ktorá sa ku mne perfektne hodí.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...