Thursday, March 29, 2012

Tulip inspiration


            I was looking for this perfect color combo for ages. I went to C&A and found musthave mint top but when I saw this top I told to myself I gotta have it! Because I´d been looking for it for so long. I forgot the mint top in a second. Maybe it is so "last season" (renewed this year) (but but it is more ME than mint top =)

Túto farebnú kombináciu som hľadala celú večnosť. Šla som do C&A a našla musthave mätovo zelený top, ale keď som videla tento, pomyslela som si, musím ho mať, pretože som ho tak dlho hľadala. Na mätovo-zelený som v sekunde zabudla. Možno je to trochu minulá sezóna, (obnovená aj tento rok) ale som to viac JA ako v mätovo-zelenom tope. =)

Wednesday, March 28, 2012

Recent sunny days...RANDOM

Finally higher temperature, finally sun, finally spring... Sun gives me so much energy and above all good mood!
 I have mobile App named Square camera (for adroid) that makes pictures similar to instagram (for iPhone) what I enjoyed in these sunny days the most. I heard Instagram is going to be available for Android because of its huge demand and that is currently on the top of my wish list =)
Here are some moments from recent sunny days... How have your recent days been?

Konečne vyššie teploty, konečne slnko, konečne jar... Slnko mi dodáva toľko energie a predovšetkým dobrú náladu!
Mám  mobilnú aplikáciu, ktorá sa volá Square Camera (pre android), ktorá robí obrázky podobné Instragramu (pre iPhony - ktorý mi na HTC Wildfire nefunguje). V tieto slnečné dni si ju užívam najviac. Počula som, že Instagram bude doostupný už aj pre Android, vďaka jeho obrovskému dopytu a momentálne je na prvej priečke môjho zoznamu želaní. =)
Tu sú niektoré momenty z posledných slnešných dní...Aké boli vaše posledné dni?

Hollywood fashion influence: Rachel (Lindsay Lohan)

I love Lindsay, no matter what other people say, no matter what she´s ever done. She´s great and beautifull woman. Some people say I look similiar to her. So maybe that´s another reason I like her.
I loved her also in role of Rachel in Gerogia Rule. During the whole movie, she wears mostly some white dress or top. I call these white outfits summer white season. When I saw this movie, I realized how less I wear white in summer. It looks fabulous and I am missing white in my closet. Definitelly something to change!

Milujem Lindsay, nech si hovorí kto chce, čo chce a nech urobila čokoľvek. Je  to úžasná a krásna žena. Niektorí ľudia tvrdia, že sa jej výzorom podobám. Takže možno aj to je ďalší dôvod prečo ju mám rada. Páčila sa mi v roli Rachel vo filme Georgia rule. Počas celého filmu, nosila najčastejšie nejaký biely top alebo šaty. Volám tieto outfity, biela letná sezóna. Keď som videla tento film, uvedomila som si, ako málo nosím bielu v lete. Vyzerá skvelo a mne v šatníku chýba. A to je určite niečo, čo treba zmeniť!
 

Tuesday, March 27, 2012

Flower trousers from H&M

I saw advertisment on these trousers and I told myself, I want them! For very good price 14,95€, I must have them! I went to several H&M shops and didn´t find them. I was upset, because they´re really gorgeous. Recently I saw many many pictures of many fashion bloggers wearing them. The proof that they´re hit. Everyone want them and obviously has them and that makes me want them a little bit less. But of course, I love them instead! Ladies who have them were more lucky than me and found them earlier ;)
This case happen to me often. Last time I went shopping, I found beautiful mint top. Todays musthave, right? I took it to fitting room and tryed. Amazing! But than I found another gorgeous orange-pink top. I was looking for this perfect color combination for ages! So finally I decided for the orange-pink top instead of that mint one. Reason? Mint became quickly an obsession, but I don´t wanna go out and be mint as everyone else. But again, I love it instead on every girl wearing it. Maybe I´ll buy some mint nail polish to fit the street =P

Videla som reklamu na tieto nohavice a povedala som si, chcem ich! Za veľmi dobrú cenu 14,95€, musím ich mať! Bola som v pár H&Mkách, ale nenašla som ich. Bola som sklamaná, pretože sú skutočne nádherné. V poslednej dobe som videla veľmi veľa obázkov veľa módnych blogeriek, ako ich nosia. Dôkaz, že sú hit. Každý ich chce a zjavne ich aj má a to spôsobilo, že ich chcem o trošku menej. Ale samozrejme, páčia sa mi aj tak! Dámy, ktoré ich vlastnia mali proste viac šťastia ako ja a našli ich skôr (a hlavne inde) ;) Tento prípad sa mi stáva často. Naposledy, keď som bola nakupovať, našla som nádherný mätovo zelený top. Dnešné "musíš-mať", však? Vzala som ho do kabínky a vyskúšala. Úžasný! Ale potom som našla iný nádherný oranžovo-ružový top. Túto perfektnú farebnú kombináciu som hľadala asi večnosť! Takže v konečnom dôsledku som sa rozhodla pre druhý top namiesto prvého. Dôvod? Mätovo-zelená sa stala rýchlo posadnutosťou, ale ja nechcem vyjsť von a byť mätovo zelená ako každý. Ale znovu, páči sa mi aj tak na každej babe, ktorá tú farbu nosí. Možno si kúpim mätovo-zelený lak na nechty, aby som na ulici zapadla =P

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...