Saturday, April 14, 2012

Versatile Blogger Award !!!

 
               I´m so excited to share these news with you! I was nominated in Blogger Award by 
I still can´t believe it =D but I´m very thankful to Jessica! She just made my day :*
check out her blog! =)


Veľmi sa teším, že s Vami môžem zdieľať tieto novinky! Bola som nominovaná v Blogger Award. Stále tomu nemôžem uveriť =D Ale som veľmi vďačná Jessice! Vylepšila mi deň :* Prezrite si jej blog! =)
Each Nominee Should:
1. Nominate 15 fellow bloggers for the Versatile Blogger Award
2. Add an image of the Versatile Blogger Award
3. Thank the blogger who nominated you in a post with a link to their site
4. Share seven completely random facts about yourself
5. Include this set of rules
6. Inform each nominated blogger of their nomination
Seven random facts about me:
1. I totally love the way the florist's smell! Úplne zbožňujem vôňu kvetinárstiev!
2. I walk very fast and I do everything very fast so slow people just drives me crazy. Chodím veľmi rýchlo a všetko robím veľmi rýchlo, takže pomalí ľudia ma veľmi vytáčajú.
3. I hate butterflies on clothes. Neznášam motýľov na oblečení.
4. My obsession are pictures on the walls. My dream house will have white walls with thousands of pictures and photos on them. I just can´t get enough of them! Moja posadnutosť sú obrázky na stenách. Môj vysnívaný dom bude mať biele steny s tísícami obrázkov a fotiek na nich. Proste sa ich nikdy nemám dosť!
5. I prefer salted meals than sweetened. You make me more happy with chips than with chocolate. Uprednostňujem slané jedlá pred sladkými. Viac ma potešíte čipsami ako čokoládou.
6. It´s weird, but I have to smell everything. Once I worked in drugstore warehouse, I knew the smell of every single product. =D And it´s not only about drugstore products but also food, towels in the bathroom, new clothes and I´d say everything what is possible to smell. God forbig, when something (or someone) doesn´t smell good =D Je to divné, ale všetko ovoniavam. Keď som raz pracovala v sklade drogérie, poznala som vôňu každého jedného výrobku =D A nie je to iba o drogérii, ale aj o jedle, uterákoch v kúpeľni, novom oblečení a povedala by som o všetkom čo sa dá ovoňať.(choré) Bože chráň, ak niečo (alebo niekto) nevonia dobre =D
 7. When I like some word or phrase from TV or from friends I just repeat it till everybody freak out. It has to be very annoying but funny for me =D Keď sa mi páči nejaké slovo alebo fráza z telky alebo od priateľov, proste to stále dokola opakujem, kým každý vybuchne. Musí to byť veľmi otravné, ale pre mňa zábavné =D
And my nominees are:

2 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...