Saturday, May 26, 2012

Summer dreaming

I can´t wait to go on holiday with my boyfriend this summer. I´d like to visit Greece or Ibiza, what is your dream destination?
We plan to go at the end of August, but I´m nearly packed right now =D I´m collecting summer holiday stuff probably since winter sales =D which is sometimes a problem, because I forget so many things I bought! I can already imagine all the evening romantic walking on the beach, taking milions of photos, sunbathing, ice coctails, discovering new places, endless calming sighting of the beach...looking forward to it!

Už sa nemôžem dočkať keď pôjdem s priateľom na dovolenku. Rada by som navštívila Grécko alebo Ibizu, aká je vaša vysnívaná destinácia? 
Plánujeme ísť koncom augusta, ale už teraz som takmer zbalená =D Zbieram letné kúsky asi od zimných výpredajov =D, čo je niekedy problém, pretože zabudnem na veľa vecí, ktoré som si kúpila! Už si predstavujem všetky tie večerné romantické prechádzky po pláži, fotenie miliónov fotiek, opaľovanie, ľadové koktejly, objavovanie nových miest, nekonečné upokojujúce pozorovanie mora...teším sa na to!Friday, May 11, 2012

MAGNETIC festival in PRAG

I was in amazing Prag on Monday. I was in historical city, in shopping centre Palladium BUT I was at MAGNETIC festival too! Which was the 2. best music experience in my life. ( 1.was DJ Tiesto´s concert, who didn´t participate now in Prag)) The atmosphere was unbelievable, the DJ´s  playing my favourite music, were fantastic! I was blown away! And a little bit deaf after the festival =D Here you can see the photos from Magnetic festival facebook fanpage and photos made by me.

V pondelok som bola v úžasnej Prahe. Bola som v historickom meste, v obchodnom centre Palladium, ALE bola som aj na MAGNETIC festivale! Ktorý bol 2. najlepší hudobný zážitok v mojom živote. (1. bol koncert DJa Tiesta, ktorý v Prahe teraz nebol). Atmosféra bola neuveriteľná, DJi hrajúci moju obľúbenú hudbu boli fantastický! Bola som úplne mimo! A po festivale aj trochu hluchá =D Tu môžte vidieť fotky z facebookovskej fanpage Magnetic festival a tiež moje fotky.

David Tort
Dimitri Vegas & Like Mike
Hardwell
Avicii

Sunday, May 6, 2012

Favourite 10 color combinations

These are my favourite color combinations. It was hard to select only 10, because there is soo many o them, right?!I like to combine colors into perfect unit. Unusual color combinations make more interesting impression that basics. So don´t worry to mix it up =)

Toto sú moje obľúbené farebné kombinácie. Bolo ťažké vybrať iba 10, nakoľko ich existuje taaak veľa, však?! Rada kombinujem farby do perfektného celku. Nezvyčajné farebné kombinácie môžu spraviť zaujímavejší dojem ako základné. Takže nebojte sa to pomiešať =)

1. Sailor
2. Mint - blue
3. Mint - pink
4. Pastel pink
5. Purple-olive
6.Lavender
7. Pink-orange
8. Ocean
9. Orient
10. Peach

Wednesday, May 2, 2012

My KEEP CALM quote for today

What would I only do without my chewing gums?!

Čo by som len bez mojich žuvačiek robila?! =D
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...