Friday, June 29, 2012

In love with TIESTO

I can´t believe Tiesto´s (and Hardwell) going to be here in Slovakia, (open air) in Bratislava today and I´m gonna miss it! I´m such a HUGE fan! I was on his concert once and it was EPIC. I told myself I´d definitely go again if he comes back sometime and now he is here, will be playing in few hours and I´m sitting in front of my notebook at home. So sad! My friends are either not so "into" him to want to go with me, or they have to work today or they just have some other plans so I´m here, alone, trying to cheer me up with listening to his songs. But this is not working, because I´m getting even more into "wannago" mood :(

Nemôžem uveriť tomu, že  dnes bude Tiesto  (and Hardwell) tu v Bratislave a ja to zmeškám! Som obrovský fanúšik! Bola som raz na jeho koncerte a bolo to epické. Povedala som si, že by som určite šla, ak by sa niekedy vrátil a teraz je tu, bude o pár hodín hrať a ja sedím tu doma pred notebookom. Smutné! Moji priatelia buď nie sú z neho taký hotoví, aby chcel ísť so mnou, alebo musia dnes pracovať, alebo majú proste iné plány tak som tu sama a snažím sa rozveseliť počúvaním jeho piesní. Ale nefunguje to, pretože sa ešte viac dostávam do "chcemísť" nálady :(

Seriously, I´m missing this?!!! I love all of his work! old ones, new ones, everything is perfect!


If you guys are going, have fun and let me know how was it ;)
Ak idete, zabavte sa a dajte vedieť ako bolo ;)

Tuesday, June 26, 2012

...what a girl wants, what a girl needs...Shopping

Again. And I have never enough =) I´m a sinner, I know. BUT I´m perfect bargain girl (I´m 21, do you think I can still call myself a girl? =) I´m not used to call myself a woman...that´s so weird =D), OK, back to point, if you wanna buy amazing clothes and not to pay month salary for it, call me =D I can conjure wonderful
outfits only of sale clothes that is still trendy. I always buy such amazing things...I wish I had more money to do it more often. I´ll work on it.=P
So and these are my pieces from shopping from last few months. Most of them are F&F. ( probably my favourite brand, I have so many pieces from F&F, that everytime I go somewhere, something on me is from F&F =D)  I really like them, hope you too ;)

Znovu. A nikdy nemám dosť. =) Som hriešnica, ja viem. ALE som skvelé výpredajové dievča (mám 21, myslíte, že si stále môžem hovoriť dievča? =) nie som zvyknutá hovoriť si žena...to je také divné =D) OK, späť k pointe, ak si chcete kúpiť úžasné oblečenie a nezaplatiť za ne mesačnú výplatu, zavolajte mi =D Dokážem vyčariť úžasné outfity iba z oblečenia z výpredajov, ktoré je stále trendy. Vždy kúpim také úžasné veci...Kiežby som mala viac peňazí, aby som to mohla robiť častejšie. Popracujem na tom =P
Tak a toto sú moje kúsky z nakupovania z posledných pár mesiacov. Väčšina je F&F. (asi moja obľúbená značka, mám toľko kúskov z F&F, že vždy keď niekam idem,  niečo na mne je z F&F)  Fakt sa mi páčia, dúfam, že aj vám ;)GIVEAWAY INVITATION

Pozývam ťa na giveaway 
http://she-is-the-1.blogspot.com/2012/06/giveaway-i.html

Thursday, June 21, 2012

My KEEP CALM quote for today

summer loves...what are your experience with them? Can summer love "survive winter"?

Summer juicy sandals

I was looking for some nice summer sandals on ASOS and found these perfect colorful pieces I want to share =)Which do you like the most? ;)
Hľadala som nejké pekné letné sandále na ASOSe a našla som tieto perfektné farebné kúsky o ktoré sa chcem podeliť. Ktoré sa vám páčia najviac? ;)Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...